ORGON bvba

Hof te Walle 44
8500 Kortrijk
GSM: 0477 28 57 41
TEL: 056 20 19 96

LinkedIn

ISO9001 CERTIFICATIE:

VERPLICHTING?
HOE VERLOOPT HET?
WIE KAN HET UITREIKEN?

HOE EEN INSTELLING KIEZEN?

IS EEN CERTIFICAAT VERPLICHT?

NEE MISSCHIEN JA
De ISO standaard bevat geen enkele verplichting hiervoor.

Uw klanten verwachten trouwens gewoon kwaliteit.


In de wet komt ISO, niet rechtstreeks voor en zal ,gelukkig maar, nooit opgenomen worden.
Omdat u dat zelf nodig vindt.
- Imago
- Behoefte aan een klankbord
- Evaluatie
- Hefboom tot verandering
- Groei
- Overlaten/ continuïteit
- ....
Omdat de klant het wenst / vereist?
U kan ook uw klant vragen of hij uw manier van werken komt evalueren (auditeren). Een voordeel is dat uw klant zich kan focussen op die zaken die van belang zijn in de samenwerking.
Omdat de klant het eist ?
U weet wat ISO9000 kost. Als uw klant het vereist wat betekent het dan als u zich niet laat certificeren?
(financieel, sociaal, ...)


In sommige product- en dienstnormen wordt er verwezen naar ISO9001 certificatie
(bijv. brand, medisch, explosie, ..). Als u dan geen ISO 9001 certificaat hebt neemt u hoge risico's en mag u het product/dienst in principe niet op de markt brengen.
  TOP  

HOE VERLOOPT DE CERTIFICATIE

1 Contract
Een contract met een certificatieinstelling heeft een looptijd van 3 jaar.
2 Documentatie beoordeling (audit)
De auditor komt bij u ter plaatse om uw handboek na te zien ten opzichte van de ISO standaard. Ook de aanwezigheid van registraties wordt nagezien. U dient registraties te hebben over een periode van een drietal maanden.
3 Beoordeling van de toepassing (Implementatie- audit)
Het eerste wat de auditor doet is nagaan of de verbeteringen van de documentatieaudit zijn uitgevoerd. Verder wordt er nagegaan of de ISO standaard en het handboek wordt toegepast door:
  • Gesprekken met management , leidinggevenden en uitvoerders.
  • Nazicht van de registraties.
  • Bezoek en controle aan/op de werkplek.

De auditor bezorgt u een overzicht van zijn bevindingen(1) ten opzichte van de ISO standaard en uw handboek en de gewenste actie. Hij/zij zal tevens vermelden of u wordt aanbevolen(2), voor een certificaat en onder welke voorwaarden(3).

(1) De bevindingen: Verschillen met de ISO standaard en/of uw handboek worden ingedeeld in tekortkomingen en observaties. Aan tekortkomingen moet een gevolg gegeven worden. Observaties zijn vaststellingen waarvoor de auditor onvoldoende bewijskracht heeft.
(2) Aanbevolen: De auditor beslist zelf niet over de toekenning van het ISO certificaat. Het is een commissie van de certificatieinstelling die hierover beslist aan de hand van het rapport van de auditor. Bij ons weten, wordt de aanbeveling van de auditor steeds gevolgd.
(3) Voorwaarden: De auditor zal u meedelen welke acties hij wenst. Hij/zij maakt een keuze uit: geen antwoord, een kort actieplan (wat, tegen wanneer), een actieplan en een schriftelijk aantonen dat de acties zijn uitgevoerd.
4 Opvolgingscontrole (follow-up auidts) up audits. (Voor de KMO meestal éénmaal per jaar.)

De auditor zal eerst nagaan of de verbeteringen die gevraagd zijn bij de vorige audit zijn uitgevoerd. Hij/zij zal/kan voor de observaties van de vorige audit verdere bewijskracht verzamelen.

In discussie met uw externe auditor? Hier vindt je officiële antwoorden (Engels) ISO/Techn Com

TERUGTREKKING VAN EEN CERTIFICAAT?
- Hoewel zeldzaam, toch kan een ISO 9001 certificaat ingetrokken worden. U krijgt evenwel steeds de kans om orde op zaken te stellen. Een redelijke termijn wordt steeds toegekend door de auditor. Eventueel gevolgd door een extra follow-up audit.
- Wanneer? Als bij een follow up audit blijkt dat, ondanks vorige afspraken, er geen gevolg is gegeven aan de bevindingen of als de standaard helemaal niet meer gevolgd wordt.

  TOP  

WIE KAN EEN CERTIFICAAT UITREIKEN

Instellingen die erkend (geaccrediteerd) zijn door een nationale instantie.
Lijst van instellingen erkend door BELAC en RVA.

CERTIFICATIE INSTELLINGEN EN DE LINK NAAR HUN SITE
AIB-Vinçotte

Koningslaan 157

1190 Brussel

Tel.: 02/536 82 11

Fax: 02/537 46 19

Belgian Construction Certification Ass (BCCA)

Aarlenstraat 53/2

1040 Brussel

Tel.: 02/238 24 11

Fax: 02/238 24 01

Belgian Quality Association-(BQA)

Montoyerstraat 24

1040 Brussel

Tel.: 02/287 08 32

Fax: 02/230 32 46

Bureau Veritas (BVQI)
Mechelsesteenweg 128/136
2018 ANTWERP
Tel.: 03 247 94 00
Fax: 03 247 94 99
Det Norske Veritas (DNV)
Amsterdamstraat 18
2000 Antwerpen
Tel: 03 232 36 38
Fax: 03 231 67 45
OFFERTE AANVRAAG(4)
KIWA
Justitiestraat 23
2018 Antwerpen
Tel.: 03/259 06 60
Fax: 03/259 06 69
Lloyd's Register (LRQA)
Rijnkaai 37
2018 Antwerpen
Tel.: 03/212 16 40
Fax : 03/212 16 49
SGS
Noorderlaan 87
2030 Antwerpen
Tel.: 03/545 48 48
Fax: 03/545 48 09

TÜV
Korte Lozanastraat 20
B-2018 Antwerp
Tel.: 03 216 70 20

Fax: 03 216 70 21

APRAGAZ (5)
Vilvoordsestwg, 156
B-1120 Bruxelles
Tél.: 02 264 03 60
Fax.: 02 268 89 58
KONHEF (5)
Gijzelaarsstraat 7-9-11
2000 Anwterpen
Tel;: 03 238 99 81
Fax: 03 216 92 1

(4)Via het internet kan u een offerte aanvragen
(5)Certificatie inctellingen voor een specifieke sector.
  TOP  

HOE EEN CERTIFICATIE INSTELLING KIEZEN?

Is de prijs belangrijk? Natuurlijk, maar prijs is niet alles.
Vraag een offerte aan meer dan één instelling
STEL SPECIFIEKE VRAGEN
bij de offerteaanvraag of vooraleer u de bestelling plaatst.
Voorbeelden:
SpecialisatieHoeveel / welke bedrijven uit uw sector hebben ze gecertificeerd?
ReputatieDoe navraag bij uw collega ondernemers.
CommunicatieVraag een fictief rapport of een blanco formulier(en)
Ervaring van de auditorsAls er ergens verschillen zijn dan is het wel tussen de auditors, zelfs deze van dezelfde instelling.
U kan de auditor echter niet kiezen.
Vraag om enkele auditors voor te stellen die toegewezen zouden worden aan uw bedrijf. (naam, CV, sector ervaring, jaren ervaring als auditor, taal, … )
OnduidelijkhedenZijn er nog onduidelijkheden i.v.m. uw managementsysteem of de offerte? Stel dan uw vraag.
Vb Wij ontwerpen zeer zelden een product …
Andere certificatenDenk je aan andere certificaten (in de toekomst: vb milieu ISO14000, veiligheid, OHSAS, …..
Vraag of de instelling hiervoor geaccrediteerd is
InternationaalBent u internationaal actief of heb je vestigingen in het buitenland.
Vraag in welke landen de instelling actief is.
AccreditatieAccreditatie betekend erkend door een overheidsinstelling.
Vraag of de CI instelling geaccrediteerd is of kijk het hier na ...


Beoordeel de totale prijs EN de respons.

Dat is het - net als bij andere leveranciers, is er huiswerk te doen om de beste te vinden.
  TOP