ORGON bvba

Hof te Walle 44
8500 Kortrijk
GSM: 0477 28 57 41
TEL: 056 20 19 96

Certificatie Internationaal Doorgelicht

Inhoud:
 • Aantal cerificaten per land (2013)
 • Uw certificaat internationaal bekend?
 • Is uw certificaat internationaal erkend?
 • Gelooft u nog een certificaat?
 • ISO eisen voor Certificatie Bureaus in een notedop.
 • Is het certificaat van uw leverancier wel "echt"?
 • Wat moet er op een certificaat staan?

 • Wat wenst ISO met normen te bekomen?

  "Help companies 'to access new markets', facilitate free and 'fair global trade' and
  level the playing field for developing countries"

  1 Access New Markets


  1.1 Aantal cerificaten per land (2013).

  In 2013 zijn er 1.130.000 bedrijven gecertificeerd. Spijtig genoeg is er geen internationale databank met het aantal bedrijven per land, laat staan met het aantal KMO's.
  Om enigszins te kunnen vergelijken is het aantal certificaten in relatie tot het bruto binnenlands product weergegeven.

  Beweeg de cursor over het land om de cijfers te zien.
  Bron Iso Survey - Worldbank

  Onze conclusie:
  In landen die de laatste jaren als exportland zijn opgekomen komt ISO certificatie sterk aan bod. Blijkbaar is ISO certificatie een sleutel voor export. Dit is conform de betrachting van ISO.


  Vragen: Neem Contact. --  TOP  

  1.2 Uw certificaat internationaal bekend?

  Uiteraard heeft u uw website maar gericht zoeken geeft zelfs met google weinig resultaat.

  Spijtig genoeg is er geen internationale database van gecertificeerde bedrijven. Het heeft op de agenda gestaan bij ISO maar het project is afgeblazen.
  Certificatie bureaus zijn weliswaar gehouden om de status van de certificaten publiek kenbaar te maken (zie..) ISO17021
  Maar
 • dit wordt op verschillende manieren ingevuld: een database met beperkte zoekmogelijkheden, mail, t.e.m. ter inzage op kantoor, … niets.
 • honderden database doorzoeken?
 • er zijn malafide praktijken op de markt.((zie bijv)
 • Vragen: Neem Contact. --  TOP  

  2 Fair Global Trade?


  2.1 Is uw certificaat internationaal erkend?

  JA. De donker getinte landen erkennen elkaars certificaten
  onder voorwaarde dat: uw Certificatie Bureau geaccrediteerd is door een donker getint land.

  zzz
  Beweeg de cursor over het land voor de naam v/d erkende 'Accreditatie Instelling'.
  Bron IAF - EA - PAC - IAAC - AFRAC - ARAC - SADCA


  Is het door u gekozen Certificatie Bureaus geaccrediteerd?

  Certificatie Bureaus worden erkend door een 'Accreditatie Instelling' (AB). Meestal is die instelling een onderdeel van het ministerie van economische zaken. Certificatie Bureaus dienen aan ISO 17021 te voldoen.
  FAIR ?
 • Van de 1552 Certificatie Bureaus zijn er 59 (4%) niet geaccrediteerd. Mag dat? JA. Een klacht indienen m.b.t. misleidende reclame en het melden van ongeoorloofd gebruik van logo's aan het Certificatie Bureau en/of de Accreditatie Instelling zijn zowat de enige mogelijkheden.
 • In België bestaat dit bij ons weten niet maar wel in bijv.: NL, UK, USA, India,...

 • Is de Accreditatie Instelling van uw Certificatie Bureaus internationaal erkend?

  Het International Accrediation Forum (IAF) erkend de Accreditatie Instellingen. Dit gebeurt d.m.v. audits door de collega's van andere landen. Die landen zijn al dan niet georganiseerd zijn in regionale groepen. De norm waaraan Accreditatie Instellingen moeten voldoen is ISO 17025.
  FAIR ?
 • Van de 82 Accreditatie Instellingen zijn er 9 (10%) niet erkend door het IAF. Mag dat? JA, want normen zijn enkel afdwingbaar tussen de partijen/contractanten -- uw bedrijf en uw certificatie bureau. Meer info

 • MLA

  Landen hebben een autonomie. Indien zij het "Multi Lateral Arrangement" van het IAF (IAF-MLA) getekend hebben is uw certificaat automatisch geldig in hun land.
  Vragen: Neem Contact. --  TOP  

  3 Gelooft u nog een certificaat?

  Zoals u, geloof ik in kwaliteit.
  ISO 9001 is een hulpmiddel om de kwaliteit continu te verbeteren.
  Certificatie is een bevestiging ervan.
  Maar


  3.1 ISO eisen voor Certificatie Bureaus in een notedop.

  (*)Zoek op de website van het Certificatie Bureaus de publieke informatie. Dit kan u gebruiken om de betrouwbaarheid van een certificaat te beoordelen. .

  OPENHEID

  • * Publiek toegankelijke informatie van de certificatie status ISO17021 van alle bedrijven.
  • * Publiek toegankelijke informatie van geschorste certificatenISO17021.
  • * Openheid en ontvankelijkheid voor klachtenISO17021 inclusief klachten over een gecertificeerde klant.
  • Info tussen een CB en client over

  ONPARTIJDIHEID

  De werkelijke en gepercipieerde aanwezigheid van objectiviteit door:

  CERTIFICATIE PROCES EISEN

  • * Publiek toegankelijke procedure voor de behandeling van aangevochte beslissingenISO17021.
  • Initiële audit en certificering (3 jaar cyclus).
  • Surveillance activiteiten (minstens eenmaal per jaar).

  COMPTENTIES

  • Kennis, expertise en vaardigheden.
  • De 'ISO19011 Richtlijnen voor auditing management systemen' is verplicht toe te passen.

  VERANTWOORDELIJKEDEN

  • Uitbesteding van externe audits en externe technische deskundigen mag niet worden uitbesteed aan een managementsysteem consultancy organisatie.
  • Autoriteit behouden over het al dan niet toekennen van een certificaat.

  MANAGEMENT SYSTEEM EISEN

  • Zoals gedefinieerd in ISO 17012 of ISO 9001 evenwel zonder certificering
  Vragen: Neem Contact. --  TOP  

  2.2 Is het certicaat van uw leverancier wel "echt"?

  Certificatie is 'big business' geworden en trekt malafide praktijken aan. (het topje van de ijsberg)
  Zo'n 10 % vd certificaten, zijn vervalst, nagemaakte, niet geaccrediteerd, …

  Soms kunt u de echtheid v/e certificaat nagaan op de website van het Certificatie Bureau, soms van de Accreditatie Instelling, soms van een gespecialiseerde database.( bijv IAAR), soms …, soms ….
  Onbegonnen werk , daarom:

  VRAAG EEN GRATIS CHECK
  of gebruik deze link om de echtheid na te gaan.

  2.3 Wat moet er op een certificaat staan?

  VERPLICHT

 • het toepassingsgebied/omschrijving van de activiteit (van elke locatie bij multi-site)
 • naam en adres van het bedrijf (of het hoofdkantoor bij multi-site certificering)
 • uitreikingsdatum
 • ISO9001: versie (2008 straks 2015 - en dit ten laatste eind 2018)
 • verval datum (max 3 jaar)
 • een unieke identificatiecode
 • de naam, het adres en het logo van de certificatie-instelling
 • OPTIONEEL

 • het accreditatienummer van het Certificatie bureau.
 • het logo van de accreditatie instelling en/of IAF.
 • (optioneel - zet de deur open voor fraudeurs)

  Wat kan er o.i. beter voor de belanghebbenden

 • De opties verplicht maken.
 • Verwijzing hoe de geldigheid te verifiëren is (database, ...).
 • Verwijzing naar de klacht procedures.
 • Opname v/h IAF of IAF MLA logo wanneer van toepassing.
 • Vragen: Neem Contact. --  TOP