ORGON bvba

Hof te Walle 44
8500 Kortrijk
GSM: 0477 28 57 41
TEL: 056 20 19 96

ISO9001: TIJD - KOSTEN - BATEN


Omdat tijd en kosten belangrijk zijn in de KMO hebben wij voor u een berekening gemaakt.

ISO KOST PER JAAR 2.300 €
en
±8 MANDAGEN PER JAAR

De cijfers zijn indicatief en hebben betrekking op een bedrijf met een 5 à 30 medewerkers
(de kost is niet evenredig met het aantal medewerkers).

ISO 9001: BATEN

Een ISO certificaat zelf brengt niets op!
Schat eens de kosten van verspilling (in tijd of €)
aan de hand van deze ijsberg
ISO leidt wel tot:

minder klachten
betere informatie
minder zoekwerk
doelgerichter werken
...
kosten baten ISO
Hoeveel geld/tijd zou het moeten opbrengen?
Als we enkel naar de botTom line kijken bereikt u het break even punt bij een tijdswinst van een 10 tal minuten per werkdag en per werknemer.

Tijdswinst door minder herwerking, minder klachten, minder zoekwerk, ..

.
  TOP  

ISO 9001: KOSTEN

De gemiddelde kost bedraagt 2.300 € per jaar

Deze kost bestaat uit:
  • De certificatie kost die om de 3 jaar 2.000 € bedraagt en de andere jaren 1.000 €.
  • Een begeleidingskost van ± 6.000 €.
    .

  TOP  

ISO 9001: TIJD

Mandagen:
CERTIFICATIE AUDIT: ±2 dagen/jr
Voor het gesprek met de certificatie auditor en verbeteringen.

ZELFEVALUATIE: ±3 dagen/jr
Men dient de activiteiten en de werking van het ISO systeem regelmatig zelf te evalueren en te beslissen "wat" er verbeterd dient te worden.
In het ISO jargon respectievelijk interne audit en beoordeling van het kwaliteitssysteem.

VERBETEREN: ±3 dagen/jr
Voor het verbeteren van de organisatie.Certificatie
JAAR 0: VOORBEREIDING
De voorbereiding voor een certificaat neemt éénmalig een 10 tal dagen in beslag verspreid over een periode van 6 à 9 maanden. (een zeldzaam record - 3 maand)JAAR 1-3: CERTIFICATIE
Eerste certificatie (1 à 2 d.) en een jaarlijkse opvolgingsaudit (0,5 à 1d.)

JAAR 4 -6 (7-9, ...): HER- CERTIFICATIE
Na iedere cyclus van 3 jaar kan men veranderen van certificatie-instelling of stoppen met ISO.

Her-certificatie (1 à 2 d.) en een jaarlijkse opvolgingsaudit (0,5 à 1d.)


  TOP